Milí příznivci Veselé berušky,

 
vzhledem k nouzovému stavu věnujte prosím pozornost následujícím řádkům:
 
 • V následujících 14 dnech od 5.10 do 19.10. rušíme Volné herničky konané Po a PA, Montessori hernu (6.10.) a Bazárek (17.10.)
 • Vše ostatní bude probíhat stejně jako do teď
 • Prosíme o důsledné nošení roušek či jiné ochrany tváře ve všech prostorách Beruška a to po celou dobu návštěvy!
 • V prostorách Berušky se prosím zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Dbejte zvýšené hygieny - u vchodu je vždy k dispozici desinfekce.
 • Berušku navštěvujte pouze v případě, že jste vy i Vaše děti zdraví.
O dalších změnách či opatřeních Vás budeme informovat v reakci na ustanovení vydaná vládou.
 
Děkujeme za pochopení.

10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BERUŠKY A JEJÍ SOUČASNÉ FUNGOVÁNÍ


VZNIK BERUŠKY 
Na jaře roku 2009 se šest žen - jmenovitě Andrea Forberger, Gabriela Tomíčková, Jitka Makovcová, Sabina Šimčáková, dále pak Anna Vrbková a Simona Hobzová -  rozhodlo vytvořit prostor pro podporu vývoje svých a dalších dětí, prostor pro setkávání se maminek a vzájemné sdílení. Otestovaly prostřednictvím pediatrické ambulance zájem dalších maminek. Výsledky tohoto malého průzkumu je přesvědčily, že jsou na správné cestě. S tímto vědomím již nebylo těžké sepsat projektový záměr, ani vyjednávat a přesvědčovat vedení městyse Černá Hora i další osoby. Tvůrčí energie a spousta věcných i peněžitých darů jim pomohly připravit prostory, které brzo po zrodu myšlenky již vítaly první cvičence od 3 měsíců věku, maminky v těhotenství i po porodu. První program doplnily přednášky na zajímavá témata. Beruška se svým programem od počátku profilovala jako rodinné komunitní centrum. Jeho budováním se i z týmu nadšenců stala krásná a silná komunita. 

HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI BERUŠKY 
Hlavním cílem činnosti Berušky je a bylo poskytovat občanům Černé Hory a okolí prostor pro vzájemné setkávání členů a návštěvníků, komunikaci, výměnu zkušeností, hru a vzdělávání dětí, vzdělávání dospělých, kulturu, krátkodobé hlídání dětí a také kroužky pro děti předškolního a školního věku. Díky dobré spolupráci s městysem Černá Hora disponuje Beruška nadstandardními a kvalitně vybavenými prostory, které rok od roku každé vedení Berušky zlepšuje. 

FINANCOVÁNÍ BERUŠKY 
Centrum pro rodinu Veselá beruška je nezisková organizace. Celý provoz, vybavení a programy Berušky jsou financovány ze získaných projektů a darů. Každý rok píše vedení Berušky projekty o finanční podporu adresované městysi Černá Hora, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, nadacím a různým organizacím. Snahou Berušky je také zvyšovat podíl samofinancování z vlastních zdrojů (kurzovné, dobrovolné příspěvky atd.) Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, kdo by měl zájem finančně či hmotným darem podpořit činnost Berušky, tak ho prosím zkuste oslovit. Vedení Berušky za to bude velmi vděčné. 

VEDENÍ BERUŠKY 
Hlavní vedení Berušky zajišťuje Výbor, který se nyní sestává z pěti členů. Členové Výboru jsou voleni 1x za rok (vždy v červnu) na výroční členské schůzi všemi členy Berušky. Jedná se o dobrovolnické funkce. Členové výboru plánují a organizující veškerou činnost Berušky – jako např. programy pro děti i rodiče, tradiční i příležitostné akce. Dále řídí, plánuje, kontroluje a koordinuje veškerou činnost centra. Náplně pozic členů výboru jsou velmi rozsáhlé a časově náročné. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LIDÉ V BERUŠCE 
Nejdůležitějšími lidmi jsou členové Berušky, její návštěvníci (děti a jejich rodiče) a všichni dobrovolníci. Aktivní rodiče i dobrovolníci zajišťují vedení kroužků nebo pomáhají s organizací akcí, zajištěním občerstvení, úklidem atd. Všichni dobrovolníci odvádějí velký kus práce bez nároku na honorář. Bez těchto lidí by Beruška nemohla fungovat a velké akce typu Karneval, Dětský den či Adventní kavárna a další by se nemohly uskutečnit. 

DOBROVOLNICTVÍ V BERUŠCE 
Bohužel v posledních letech dobrovolníků i aktivních rodičů velmi ubývá, proto bychom Vás a Vaše známé, přátele i rodinu chtěli oslovit a požádat o pomoc při organizaci běžného chodu Berušky a také při připravě velkých akcí, které Beruška pořádá. Našim cílem je zajistit chod pro stávající návštěvníky, ale také pro budoucí návštěvníky centra. 
Dveře Berušky jsou otevřeny pro všechny. Všechny nové členy i aktivní rodiče uvítáme s velkým nadšením. 

Obrovské poděkování patří také Všem bývalým i současným ženám, které se podílely na vzniku, vedení a rozvoji Berušky.

 

Děkujeme za podporu: 

  

        

 

AKTUÁLNĚ

 
- 9.4. - Herna s Montessori
- 12.4. - Beruščiny narozeniny
- 15.4. - Italská móda KAMBI Style
- 16.4. - Herna s tvořením
- 18.4. - 2. Kurz práce v ES POHODA
- 19.4. - Velikonoční prázdniny
- 22.4. - Velikonoční prázdnin

 

PŘIPRAVUJEME:

- Závod odrážedel
- Čaj s dulou
- Montessori herna
- Respekt k porodu
- Podpůrnuo skupinku
- Podzimní/zimní bazárek
- Drakiáda
 

Beruška na facebooku:

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

HLAVNÍ SPONZOŘI BERUŠKY:

TEXTIL Kubíček, s.r.o.
Alf servis s.r.o.
Taneční klub Nelly
Nota Bene Band
ZŠ Černá Hora
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S
Hotel Sladovna Černá Hora
Penzion U Tří volů
Pizzerie Piccolo
Regecovi
Lenka Šimková - Hudební škola Yamaha
Řeznictví Havlíček
Lucie Kalvodová
EkonMon s.r.o. 
Hasičský záchranný sbor JMK
Centrum EDEN
KOKA STYLE
Potraviny Horniaček
Mary Kay - Martina Křivánková
Manikůra a modeláž nehtů - Marie Domská
Časopis Pastelka
Lenka Bláhová
Polenovi
Městys Černá Hora
Tělovýchovná jednota Sokol Černá Hora
Ha-Komplet s.r.o.
Cukrárna U Floriánka
Zámek Boskovice
Audigo.cz
Pivovar Černá Hora
Alf servis, s.r.o.
Martina Dvořáčková
Lékarna Černá Hora - Irena Trojanová
Veronika Zachovalová
KOVO ZOO
Lékarna Forte - NC Kr. Pole
ZEPO Bořitov, družstvo
VF, a.s.
TOBOGO Bongo
Zámek Lysice
Nakladatelství DOBROVSKÝ
Potraviny KENNY
 Kamila Sochatzi
Simona Hobzová
STOLMAT
Moravia propag s.r.o.
Permonium® – zábavní park
 • TEXTIL Kubíček, s.r.o.
 • Alf servis s.r.o.
 • Taneční klub Nelly
 • Nota Bene Band
 • ZŠ Černá Hora
 • VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S
 • Hotel Sladovna Černá Hora
 • Penzion U Tří volů
 • Pizzerie Piccolo
 • Regecovi
 • Lenka Šimková - Hudební škola Yamaha
 • Řeznictví Havlíček
 • Lucie Kalvodová
 • EkonMon s.r.o. 
 • Hasičský záchranný sbor JMK
 • Centrum EDEN
 • KOKA STYLE
 • Potraviny Horniaček
 • Mary Kay - Martina Křivánková
 • Manikůra a modeláž nehtů - Marie Domská
 • Časopis Pastelka
 • Lenka Bláhová
 • Polenovi
 • Městys Černá Hora
 • Tělovýchovná jednota Sokol Černá Hora
 • Ha-Komplet s.r.o.
 • Cukrárna U Floriánka
 • Zámek Boskovice
 • Audigo.cz
 • Pivovar Černá Hora
 • Alf servis, s.r.o.
 • Martina Dvořáčková
 • Lékarna Černá Hora - Irena Trojanová
 • Veronika Zachovalová
 • KOVO ZOO
 • Lékarna Forte - NC Kr. Pole
 • ZEPO Bořitov, družstvo
 • VF, a.s.
 • TOBOGO Bongo
 • Zámek Lysice
 • Nakladatelství DOBROVSKÝ
 • Potraviny KENNY
 • Kamila Sochatzi
 • Simona Hobzová
 • STOLMAT
 • Moravia propag s.r.o.
 • Permonium® – zábavní park
 • Ing. Jaromíra Vítková, senátorka
 • Ha - KOMPLET s.r.o.
 • Albatros Media a.s.
 • ... a další podporovatelé
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka

Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat. 

Při akcích budou pořízeny fotografie, které pořadatel použije za účelem propagace. 
Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na našich webových stránkách (https: //www .v eselaberuska.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/)
 

Kontakt

Centrum pro rodinu Veselá beruška, z.s. Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora Tel.: 733 778 449 cprberuska@seznam.cz